Mapatge d'actors i projectes en matèria de circularitat

1a sessió
nov. 19 / 2021
11:00h
Presencial

Taller participatiu per elaborar un mapa dels recursos del territori amb la col·laboració dels diversos agents.

 

L’objectiu principal del primer taller, Mapatge d'actors i projectes en mtèria de circularitat, és adquirir una visió global i el més completa possible sobre els agents i les línies de treball clau territorials en matèria de circularitat.

 

Amb el suport de: