Una aliança per promoure la innovació del territori B30

___ últim Informe de vigilància tecnològica

Impressió 3D: Del prototipatge a la fabricació industrial

Què és el Hub b30?

oct. 14 / 2022
10:00h

Els participants compartiran experiències inspiradores del territori per debatre oportunitats i reptes que tenen els agents (Quàdruple hèlix) per escalar models de comunitats energètiques sostenibles, viables i eficients al territori.  

oct. 28 / 2022
12:00h

Brunch d'innovació promogut pel Parc de Recerca UAB i la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC).

La quarta revolució industrial ha propiciat una revolució tecnològica amb un fort impacte a la indústria modificant el concepte de Polígons d’Activitat Econòmica (PAE). Aquests canvis organitzatius juntament amb l’emergència climàtica exigeixen flexibilitat en la producció, una nova organització empresarial i una forta aposta per la digitalització. A la vegada que es generen nous reptes i necessitats per fer els PAE més accessibles, interconnectats i sostenibles.  

Qui som