Solucions de formació

3a sessió
jun 12 / 2020
Microsoft Teams

Taller d’experts sobre les solucions de formació continuada ofertes per les universitats, i sobre noves formes de gestionar les necessitats de qualificació de les empreses. Organitzat per Hub b30 amb la col·laboració de la CORE d'Educació i el Consell Social de la UAB.

Els instituts i les escoles de postgrau i de les universitats són actors d’una realitat formativa on els estudis de formació continuada de treballadors en actiu adquireixen més i més rellevància socioeconòmica.

En un context de demanda d’actualització permanentment de competències, fins a quin punt aquestes institucions poden esdevenir motors de les necessitats de lifelong learning dels professionals de les empreses i organitzacions dels seus territoris de referència?

Aquesta sessió serà un debat a porta tancada integrat per uns 12 experts seleccionats provinents d’universitats i entitats amb capacitat per aportar respostes a aquestes qüestions i a les que puguin sorgir. La sessió s’organitzarà a Microsoft Teams a les 12 hores. El format és el de tres breus ponències, cadascuna amb rèpliques moderades per un professional.

Organitzadors