Internacionalitzar l'empresa

1a sessió
des. 16 / 2019
Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Taller d’experts sobre les necessitats de formació continuada relacionades amb els objectius i processos d’internacionalització de les empreses. Organitzat per Hub b30 amb la col·laboració de la CORE d'Educació i el Consell Social de la UAB.

El Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals (ACCIÓ, 2019) assenyala els sectors amb major potencial d’internacionalització per a les empreses catalanes: indústria 4.0 i impressió 3D i TIC; alimentació; automoció/ moto i indústria farmacèutica. Alguns d’aquests sectors són tradicionals en el territori B-30, mentre que d’altres estan tendint a consolidar-se. Aquest context planteja interrogants diversos a les empreses i institucions educatives:

 • Com afronten les nostres empreses la disponibilitat del talent necessari per competir als mercats exteriors?
 • En quins sectors i tipologies d’empresa és imperatiu transaccionar amb mercats exteriors?
 • En quins perfils i grups professionals existeix major urgència d’actualitzar competències?
 • Estan reaccionant només les àrees de màrqueting, compres i vendes, o també les d’operacions, finances i altres?
 • Quines polítiques de selecció i desenvolupament impulsen els responsables de recursos humans d’aquestes organitzacions?
 • És la formació continuada dels treballadors ocupats una solució prou accessible i ràpida per donar resposta als reptes empresarials?
 • Quines són les barreres culturals, normatives i econòmiques a la formació específica?
 • Quin hauria de ser el rol dels representants legals dels treballadors en aquest terreny?
 • Fins a quin punt les entitats que agrupen empreses (associacions, cambres, clústers, patronals i altres) coneixen i atenen les necessitats de formació dels seus associats?
 • Quins catàlegs de cursos de formació continuada són els més usats pels responsables de formació de les empreses? O sol·liciten accions formatives dissenyades a mida?
 • Els formadors solen parlar el llenguatge de les empreses? Tenen prou experiència?
 • Funciona la formació on-line? És compatible amb mètodes formatius quasi decimoníacs?
 • Quin rol tenen les universitats en aquest context?

Aquest taller participatiu integrat per uns 12 experts seleccionats (provinents d’empreses, organitzacions i universitats) aportarà respostes a aquestes qüestions i a les que puguin sorgir. 

La sessió s’iniciarà amb un dinar a peu dret a les 13’30h per obrir la sessió a les 14:00h amb una ponència de 15’, que arrencarà un debat estructurat que conclourà com a màxim a les 17:00h.

Organitzadors