Digitalitzar l'empresa

2a sessió
gen. 30 / 2020
Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Taller d’experts sobre les necessitats de formació continuada relacionades amb els objectius i processos de digitalització de les empreses. Organitzat per Hub b30 amb la col·laboració de la CORE d'Educació i el Consell Social de la UAB.

La transformació digital de l’economia augmenta la demanda de talent digital per cobrir els actuals i els futurs llocs de treballs, especialment els relacionats amb les tecnologies de la 4a revolució industrial (IA Big Data i IoT, entre altres). L’informe Digital Talent Overview 2019 certifica quelcom que els actors del territori B30 constaten: l’existència d’una diferència entre l’oferta i la demanda de talent digital, que es preveu que augmentarà en els propers anys. Aquest context planteja interrogants diversos a les empreses i institucions educatives:

  • En quins sectors i tipologies d’empresa és imperatiu el talent digital?
  • En quines àrees funcionals i perfils professionals existeix major urgència d’integrar competències?
  • Quines polítiques de selecció i desenvolupament impulsen els responsables de recursos humans?
  • És la formació contínua de treballadors ocupats una solució prou accessible i ràpida per donar resposta als reptes de digitalització de les empreses?
  • Quines són les barreres culturals, normatives i econòmiques a la formació contínua?
  • Quins operadors de formació estan atenent les necessitats de formació?
  • Els formadors tenen prou experiència empresarial? Amb quines metodologies treballen?
  • Quin rol tenen les universitats en aquest context?

Aquesta sessió serà un debat participatiu integrat per uns 12 experts seleccionats (provinents d’empreses, organitzacions i universitats) amb capacitat per aportar respostes a aquestes qüestions i a les que puguin sorgir. La sessió se celebrarà al Parc de Recerca de la UAB a les 10:15h. Arrencarà amb una ponència de 15 min, que inspirarà un debat dirigit i que conclourà a les 13h. 

Organitzadors