Comunitats Energètiques al Territori B30

En el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “HubB30, més enllà de la circularitat”, es van organitzar tres tallers participatius amb l’objectiu de compartir coneixement per desenvolupar respostes efectives als reptes del territori en matèria de circularitat. A partir d’aquests tallers i del seu informe final, s’han detectat una sèrie de projectes enfocats al sector Energètic.

Amb el propòsit d’impulsar les Comunitats Energètiques en l’àmbit industrial i residencial, el Hub B30 organitza dos tallers participatius per interactuar amb els actors clau que juguen un paper actiu en el sector.
 

oct. 14 / 2022
1a sessió
Edifici Eureka. Parc de Recerca UAB

Els participants compartiran experiències inspiradores del territori per debatre oportunitats i reptes que tenen els agents (Quàdruple hèlix) per escalar models de comunitats energètiques sostenibles, viables i eficients al territori.  

nov. 04 / 2022
2a sessió
Edifici Eureka. Parc de Recerca UAB

Taller participatiu per treballar solucions viables, creatives i innovadores als punts crítics detectats durant el primer taller. 

 

 

ORGANITZADORS