Els reptes del pàckaging per a aliments frescos

jul. 11 / 2018

Més de 40 representants d'empreses, centres tecnològics, grups de recerca, entitats i cooperatives van participar el dia 6 de juliol en el quart brunch d'innovació del Hub b30 dedicat a les pràctiques innovadores en pàckaging intel·ligent, associat a l'increment de la productivitat industrial i a la garantia de seguretat dels productes, però també a la reducció del malbaratament d'aliments.

L'embalatge intel·ligent ha esdevingut una de les tendències més interessants en aquest camp, ja que dóna múltiples avantatges pràctics, com són donar informació sobre propietats de l'aliment fresc (temperatura, humitat, entre d'altres) o indicadors de contaminació microbiana. L'etiquetatge també pot oferir dades sobre períodes d'emmagatzematge o, amb funcions de geolocalització, permetre rastrejar els productes a través de la cadena de subministrament.

El brunch del Hub b30 va començar amb la presentació d'un cas de col·laboració entre l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i l'empresa Carburos Metálicos per al desenvolupament d'un envàs alimentari amb atmosfera de gas. La necessitat principal que es volia cobrir amb aquest projecte era gestionar millor els estocs i allargar la vida dels productes, garantint la seguretat alimentària, i alhora afrontant el repte de reduir el malbaratament alimentari.

Durant el projecte es van analitzar diferents mescles de gasos i també es van estudiar diversos materials biodegradables. L'aplicació es va fer en peces de carn senceres i també en carn picada. Segons les dues responsables del projecte, Sonia Guri per part de Carburos i Elsa Lloret de l'IRTA, un dels aprenentatges va ser que el diòxid de carboni tenia l'efecte desitjat quan la matèria primera era de qualitat i s'aplicava en condicions òptimes de temperatura i d'higiene. També es va veure que el diòxid de carboni no afectava el gust dels aliments si no era en concentracions molt altes, a més, deixant l'envàs obert, l’alteració del gust es reduïa.

A continuació va tenir lloc el debat, moderat per Ignasi Papell d'Eurecat, en el qual hi van participar empreses i entitats com el Clúster del Pàckaging, Bon Preu, Serhs Food, Pastas Gallo, Clúster Foodservice o la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, entre d'altres. Una de les conclusions va ser que allargar la vida dels productes és una fita que ja s'ha aconseguit. En canvi, tant els representants dels supermercats com el de les cooperatives agràries coincidien en destacar que encara no tenim l'envàs que ens demana el consumidor. El consumidor avui rebutja el plàstic, no es conforma amb plàstics biocompostables i exigeix pàckaging biodegradable.

Així mateix es va concloure que, a l'espera de poder suprimir els plàstics, de moment s'haurien d'eliminar els envasos innecessaris per a la bona conservació dels aliments, suprimir els materials multicapa i començar a oferir empaquetaments amb capes que es puguin desenganxar dels productes a demanda.

Aquesta activitat ha comptat amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).