Agents del sector de la mobilitat debaten com aconseguir uns polígons més accessibles, intel·ligents i sostenibles

Nov 08 / 2022

Experts de la indústria, administració pública, persones investigadores i usuàries es van reunir el passat 28 d’octubre en un Brunch d’innovació per debatre els reptes i oportunitats per millorar l'accessibilitat als Polígons d’Activitat Econòmica, així com, models de mobilitat socialment i ambientalment més sostenibles. Aquesta sessió va estar promoguda pel Parc de Recerca UAB i la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), en el marc del projecte Circular B30.

 

La inauguració del Brunch va anar a càrrec de la directora del Parc de Recerca UAB i vicerectora d'Innovació, Transferència i Emprenedoria de la Universitat Autònoma de Barcelona, Rosa María Sebastián. La sessió va ser moderada per la directora d’Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), Sílvia Solanellas, que va destacar la importància d’abordar els reptes de mobilitat en els polígons industrial, tant de persones com de mercaderies. “El territori B30 compta amb 195 polígons d'activitat econòmica i més de 30.000 empreses”, va esmentar Solanellas.

El primer ponent va ser Vicente Atienza, gestor de projectes d’innovació a la Cambra de comerç de Barcelona, que va mencionar que “estem en un moment disruptiu des del punt de vista d’innovació, un moment de canvis, d’emergència climàtica, social i industrial”.  Segons Atienza, s’estan produint canvis en l'empoderament dels consumidors, que impulsen nous models de negoci. “La cooperació entre els diferents actors és essencial per la transformació i desenvolupament del sector”, va anunciar.

A continuació, la directora de Serveis d’innovació per a la mobilitat de Moventia, Elena Aguarta, va explicar l'experiència del Polígon Industrial Can Sant Joan i les diferents solucions de transport implementades per millorar l’accessibilitat al mateix. “El polígon consta d’una línia clàssica o urbana amb una franja horària molt àmplia, un bus llançadora coordinat amb els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i un bus d’empresa compartit gestionat des d’una plataforma”, va detallar. Aguarta també va destacar la importància de comptar amb els usuaris i ajuntaments per oferir serveis eficients i sostenibles.

Per la seva banda, Gerard Martret, director general de Shotl, va explicar les oportunitats de digitalitzar la mobilitat col·lectiva per oferir serveis de transport flexible i a demanda. Per Martet, el transport flexible és capaç d’induir la demanda, adaptant-se a les necessitats dels usuaris i millorant la seva experiència. “La col·laboració entre els proveïdors de tecnologia i  operadors de transport pot revolucionar el sector de la mobilitat”, deia Martet.

L’últim ponent va ser el director de la unitat de negoci de Circontrol, Alejandro Valdovinos, que va exposar la necessitat de desenvolupar infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics en els polígons per adequar-se a la mobilitat elèctrica. “Existeixen molts plans d’ajudes per impulsar la mobilitat elèctrica i descarbonitzada”, va destacar.

Sílvia Solanellas va destacar la importància d’elaborar plans de mobilitat als polígons per garantir un desplaçament eficient, sostenible i segur. En aquest sentit, Aguarta va recomanar aprofitar les noves convocatòries d'ajudes per elaborar plans de mobilitat als polígons, que financen fins al 70% del cost.

Després d’un torn de debat i preguntes, la moderadora va concloure la sessió amb una síntesi d’idees clau discutides. Solanellas va ressaltar la necessitat d’obtenir dades, les quals s’han d’ordenar i transformar, mitjançant la tecnologia, en infraestructures i serveis; així com la necessitat d’inversió i finançament per implementar canvis. “Paral·lelament, cal fer un Lobby entre tots els actors per impulsar canvis legislatius i fiscals”, deia Solanellas.

Es pot recuperar la sessió completa al canal de Youtube del Parc de Recerca UAB.

Més informació:

Informe de vigilància tecnològica sobre Mobilitat intel·ligent als Polígons d’Activitat Econòmica (PAE)