Territori b30

Actualment la principal aglomeració industrial de Catalunya -i de l'Estat espanyol- es troba en els municipis que ocupen el tram de l'AP7/B-30. Aquest tram està format per 23 municipis, en el pas d'aquest tram de via, d'uns 50 km. Aquest àmbit té una superfície de 485 km2, una població de 1.031.842 habitants, 30.173 empreses i una ocupació total de 387.478 persones.

Les possibilitats de desenvolupament econòmic de l’eix B-30 i la seva contribució a la recuperació econòmica de Catalunya, en base a un veritable desenvolupament de l’economia del coneixement, són extraordinàries, ja que hi conflueixen una sèrie de circumstàncies força singulars, que poden arribar a configurar el que es coneix internacionalment com una regió innovadora.

 

Xifres

Superfície de 485 km2

7.000 ha. sòl industrial

1.031.842 habitants

30.173 empreses

Ocupació total de 387.478 persones

195 Polígons d'Activitat Econòmica

24 centres de negoci o parcs empresarials

15 centres universitaris

Aquesta zona disposa d'un seguit d'equipaments i empreses que li donen un extraordinari potencial. D'una banda, hi ha el Parc de l'Alba, que acull el laboratori de llum del sincrotró Alba i que, amb 340 hectàrees, és un dels equipaments de recerca més avançats del món (i que està creant al seu voltant una plataforma científica, tecnològica i empresarial d'escala europea, amb capacitat per concentrar 40.000 llocs de treball, d'alt valor afegit, vinculats als sectors més dinàmics de l'economia mundial). Per altra banda, al llarg de la b30 s’apleguen dues grans universitats públiques, la UAB i la UPC, que a més dels seus departaments, en els seus campus acullen instituts i centres de recerca del CSIC, de l’IRTA o del programa CERCA de la Generalitat de Catalunya. Finalment, aquesta àrea disposa de potents agents de transferència de tecnologia i coneixements, així com agents dedicats directament a promoure la innovació. Entre ells destacaríem Esade-creapolis, Parc Tecnològic del Vallès, Parc de Recerca UAB, Ascamm, Leitat, etc.