Matinalsd'innovació

Jornades temàtiques per treballar reptes socials del territori B30, a través de metodologies de design thinking.   

Dirigides a tècnics de les administracions, personal investigador i professionals d'entitats i empreses relacionades amb la temàtica concreta de cada Matinal. 

Reptes formatius de les empreses

1a sessió:

Internacionalitzar l'empresa
des. 17 / 2019

Taller d’experts sobre les necessitats de formació continuada relacionades amb els objectius i processos d’internacionalització de les empreses. Organitzat per Hub b30 amb la col·laboració de la CORE d'Educació i el Consell Social de la UAB.

Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

2a sessió:

Digitalitzar l'empresa
gen. 31 / 2020

Taller d’experts sobre les necessitats de formació continuada relacionades amb els objectius i processos de digitalització de les empreses. Organitzat per Hub b30 amb la col·laboració de la CORE d'Educació i el Consell Social de la UAB.

Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

3a sessió:

Solucions de formació
jun 12 / 2020

Taller d’experts sobre les solucions de formació continuada ofertes per les universitats, i sobre noves formes de gestionar les necessitats de qualificació de les empreses. Organitzat per Hub b30 amb la col·laboració de la CORE d'Educació i el Consell Social de la UAB.

Microsoft Teams

Salut mental i joves

1a sessió

jul. 14 / 2019

Aquesta primera sessió està enfocada a valorar l’oportunitat de treballar sobre reptes d’acompanyament i ocupació de joves amb diagnòstics de malaltia mental

Sala Polivalent de l'Edifici Eureka. Parc de Recerca UAB (Campus de la UAB)

2a sessió

oct. 23 / 2019

En aquesta segona sessió es treballarà sobre reptes que van sorgir durant la primera jornada en relació amb l'ocupació de joves amb diagnòstics de malaltia mental. 

Sala Polivalent de l'Edifici Eureka. Parc de Recerca UAB (Campus de la UAB)