Les comunitats de pràctiques com a estratègia d’innovació

maig 05 / 2021

Dins del projecte Hub b30, la UAB i el Parc de Recerca UAB van organitzar un Brunch d'innovació virtual, el passat dia 30 d'abril, per compartir experiències de docència online i establir quines estratègies cal seguir perquè les comunitats d'aprenentatge siguin efectives i útils com a eines d'innovació de les organitzacions.

La pandèmia ha fet créixer enormement la docència virtual i també ha convertit en telemàtiques les reunions i els congressos, entre altres activitats formatives. Per això, després d'uns mesos d'intensa activitat virtual, la UAB, per mitjà de la CORE d'Educació i Ocupabilitat, i el Parc de Recerca UAB, amb la col·laboració d'ACCIÓ, van decidir organitzar un Brunch d'innovació del Hub b30 centrat en les comunitats d'aprenentatge virtual.

La inauguració de l'acte va anar a càrrec del Vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB, Armand Sánchez, que va destacar la necessitat de disposar d'un entorn on compartir experiències de docència virtual i on abordar noves maneres de treballar en l’àmbit formatiu.

El Brunch va ser moderat pel director del Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO) de la UAB, Joaquín Gairín, que va començar per descriure les comunitats online d’aprenentage com "un conjunt de persones que tenen interès en compartir coneixement, contrastar-lo i enriquir-lo". Per Gairín, "això sempre es dóna dins d’un procés col·laboratiu que, perquè sigui efectiu, ha de comptar amb les estratègies adequades; el que seria la gestió del coneixement".

El primer ponent va ser David Rodríguez Gómez, professor agregat de la UAB i membre del CRiEDO, que va remarcar la necessitat que les organitzacions estiguin immerses en processos d'innovació sistemàtica, i va afirmar que aquesta generació d'idees correlacionada directament amb la intensitat de les interaccions i de les comunicacions. Segons Rodríguez, el 90% dels aprenentatges que tenen lloc en l’àmbit laboral són informals i, per tant, és en aquests contextos d’aprenentatge informal on cal aplicar models de gestió de coneixement. Les comunitats de pràctiques poden ser una bona estratègia per compartir coneixement dins de les organitzacions.

A continuació la directora general de Glifing, Montserrat Garcia Ortiz, va explicar com a ella la universitat li va oferir, i encara avui li ofereix, el coneixement i la metodologia científica per tirar endavant un projecte dirigit a nens amb dificultats d'aprenentatge. D’una manera lúdica i personalitzada, Glifing ajuda a aprendre a llegir i ho fa en un entorn virtual perquè "l’àmbit digital és més versàtil".

Jesús Martínez Marín, Cap de l'Àrea d’Innovació i de Gestió del Coneixement del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, va opinar que les connexions que es donen dins de les comunitats de pràctiques són poderoses per als processos de millora i de creixement professional, i la col·laboració i la interacció en són el principi actiu. Per Martínez, les organitzacions que volen innovar i avançar en la gestió del coneixement haurien de dissenyar espais d'alta-interacció on les persones puguin col·laborar, interactuar i/o competir.

L'últim ponent va ser Josep Lluís Segú, Partner d’InnovaMat Education, un projecte per ensenyar matemàtiques basat en la forma d'aprendre dels nens. "Nosaltres substituïm el llibre de text de matemàtiques no només amb tecnologia, sinó també amb propostes de treball de les matemàtiques a l'aula". Avui una xarxa de quasi 700 escoles fan servir la seva metodologia. Per Segú, "InnovaMat també és una comunitat d’aprenentatge per ella mateixa i, alhora, els 80.000 alumnes i 6.000 professors implicats formen part d’aquesta comunitat".

Després d’un torn de debat i preguntes, la cloenda del Brunch la va fer Joan Sansaloni, director de la Unitat de Transferència tecnològica d'ACCIÓ, que va manifestar l'interès de la seva institució en experiències com les comunitats de pràctiques i les comunitats d’aprenentatge, com a instruments d’innovació, per cuidar el talent i per construir entorns més col·laboratius i democràtics.

Més informació
Vídeo del Brunch d’innovació
Informe de Vigilància tecnològica sobre Comunitats online d’aprenentatge