El Hub b30, exemple europeu per impulsar la innovació territorial

nov. 04 / 2021

El rector de la UAB, Javier Lafuente, i el president d'Àmbit B30, Josep Monràs, van compartir el cas d'èxit del Hub b30 en el marc de la conferència final del projecte europeu SeeRRI sobre Recerca i Innovació Responsables.

El Hub b30, projecte en què participen la UAB i el Parc de Recerca UAB, es va presentar com a cas d'èxit durant la conferència final del projecte europeu SeeRRI. La iniciativa per promoure la innovació del territori de la B30 va servir d'exemple per mostrar com la col·laboració entre agents econòmics, administracions públiques i generadors de coneixement i R+D pot impulsar el creixement social i econòmic.

Durant la sessió, el rector de la UAB, Javier Lafuente, va remarcar la voluntat de la UAB d’esdevenir un motor de desenvolupament econòmic de la zona de la B30, "creiem en la cooperació territorial i, per aquest motiu, cal potenciar espais de col·laboració entre els agents de la quàdruple hèlix -empreses, universitat, administracions i ciutadania-, com ho és el Hub b30".

Per la seva part, Josep Monràs, president de l’Associació Àmbit B30, va destacar que "el Hub b30 va ser una iniciativa que Àmbit B30 va ajudar a impulsar com a catalitzador, i estem satisfets de l'èxit del projecte". "Necessitem reforçar els vincles entre la universitat, la societat, el món empresarial i les administracions públiques territorials, tot això tenint l’accent posat en la sostenibilitat", va remarcar Monràs.

L'objectiu del Hub b30 és impulsar el desenvolupament econòmic i social a l'àmbit de la B30 oferint solucions innovadores, basades en la interacció i la col·laboració entre entitats i experts, en un entorn de coideació i cocreació, multidisciplinari i multisectorial. El Hub actua com a connector del territori articulant-se a partir de quatre eixos: la innovació, la cooperació entre tots els agents, la resiliència per tenir la capacitat d'adaptar-se a la incertesa i la competitivitat del territori.

La conferència final del projecte SeeRRI, que va tenir lloc els dies 29 i 30 de setembre, va reunir responsables polítics, grups d'interès regionals, personal investigador, membres del SeeRRI i projectes relacionats, funcionaris de la UE, ciutadans interessats en el futur d'Europa i ponents convidats inspiradors per a l'intercanvi de coneixement i reflexions sobre el futur de la planificació regional i de la recerca i innovació responsables (RRI).

El projecte SeeRRI

L'objectiu del projecte SeeRRI (Building Self-Sustaining Research and Innovation Ecosystems in Europe through RRI) era el d'avançar cap a un model d'ecosistemes d'R&I més sostenibles, que inclogui tots els actors del territori (recerca i educació, empresa, administració i ciutadania, el que s'anomena la quàdruple hèlix) i incorpori els principis de la Recerca i la Innovació Responsables (RRI).

En aquest projecte hi han participat universitats i centres de recerca, governs regionals i associacions empresarials. Com a casos pràctics es van seleccionar tres territoris europeus amb diferents estratègies d'especialització intel·ligents, un dels quals va ser l'àrea de la B-30. La UAB i la Generalitat de Catalunya van codissenyar, juntament amb actors del territori, un projecte pilot en aquest àmbit per avaluar com fer compatible ser un territori altament competitiu amb tenir un model de desenvolupament econòmic descarbonitzat i sense residus.