Circular water

AFORAMENT COMPLERT

DATA: JULIOL 5 / 2019

HORA: 13h

LLOC: Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB