Informes

Informe sobre els reptes de formació contínua de les empreses
Informe de vigilància tecnològica sobre els teixits intel·ligents
Informe de vigilància tecnològica sobre smart rural
Informe de vigilància tecnològica sobre ciberseguretat
Informe de vigilància tecnològica sobre smart sports
Informe de vigilància tecnològica sobre producció biofarmacèutica
Informe de vigilància tecnològica sobre gamificació i patrimoni
Informe de vigilància tecnològica sobre circular water
Informe de vigilància tecnològica sobre resistència microbiana
Informe de vigilància tecnològica sobre smart food
Informe de vigilància tecnològica sobre big data al sectorsociosanitari
Informe de vigilància tecnològica sobre cosmètica
Informe de vigilància tecnològica sobre neuromàrqueting
Informe de vigilància tecnològica sobre digitalització i explotació de dades al sector públic
Informe de vigilància tecnològica sobre pàckaging
Informe de vigilància tecnològica sobre simbiosi industrial
Informe de vigilància tecnològica sobre mobilitat intel·ligent
Informe de vigilància tecnològica sobre sensòrica al servei de la salut