Informes

Mobilitat intel·ligent als Polígons d’Activitat Econòmica (PAE): Per uns polígons més accessibles, interconnectats i sostenibles
Impressió 3D: Del prototipatge a la fabricació industrial
Reutilització i reciclatge de bateries de vehicles elèctrics
Hub B30, més enllà de la circularitat - PECT
Slow Tourism: El binomi turisme de proximitat i industrial
Els reptes de formació contínua de les empreses de la B30
Digitalització i explotació de dades al sector públic