Formació i talent

Pretenem millorar la qualificació professional​ per generar ocupació d’alt valor​

Ser una eina unificadora de tota la formació del territori

Potenciar la col·laboració entre la indústria i centres educatius​​​ mitjançant la formació dual.

Estudiar les necessitats de les empreses del territori per d’adequar la formació superior amb el propòsit d’adreçar els reptes de la societat i promoure el creixement sostenible.

​Fomentar el desenvolupament de capacitats i competències directives: creativitat, treball en equip, resolució problemes, comprensió tecnològica, etc.

 

Projectes