Brunchs d'innovació

Trobades que donen a conèixer les tecnologies més disruptives i com impacten al teixit empresarial i social. Dedicades a línies d’innovació en camps específics que permeten conèixer de primera mà les tendències es configuren en aquell terreny, així com els experts que les protagonitzen.

Dirigides a organitzacions que vulguin innovar de la mà dels agents de recerca del territori.

Programa 2019 de Brunchs d’Innovació

Més informació sobre el format dels Brunchs d'Innovació

Sensòrica al servei de la Salut

abr. 20 / 2018

Es va presentar el cas de Devicare, empresa desenvolupadora de solucions innovadores per al diagnòstic, el pronòstic, el tractament i la monitorització de malalties cròniques, i la seva col·laboració amb el Grup de Transductors Químics (GTQ) de l’IMB-CNM (CSIC), que desenvolupa nous transductors bioquímics basats en diferents materials i mètodes d’interacció.

Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Solucions de mobilitat intel·ligent

maig 11 / 2018

En aquesta sessió es van oferir un recull d’experiències empresarials i institucionals que permeten copsar els avanços tecnològics i socials que s’estan produint en mobilitat sostenible. Es va presentar el cas de transferència entre SEAT i el centre de Visió per Computador i es van aportara exemples d’innovació de la mà d’administracions locals.

Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Gestió intel·ligent de residus: Simbiosi industrial

jun 08 / 2018

Durant la sessió es va presentar el cas de transferència entre l'empresa Distiller S.A. i el Centre Tecnològic BIO-GLS sobre tractament de residus i producció de biogàs. També es van aportar exemples d’innovació de la mà d’empreses, consorcis públics, centres tecnològics, entitats i altres grups de recerca.

Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Noves solucions de pàckaging per a Aliments frescos

jul. 06 / 2018

Durant la sessió es va presentar el cas de col·laboració entre l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i Carburos Metálicos per al desenvolupament d'un envàs alimentari amb atmosfera de gas. La jornada va aportar debat i exemples de pràctiques innovadores en packaging intel·ligent de la mà d’empreses, centres tecnològics, grups de recerca, consorcis i entitats que treballen en aquest camp.

Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Digitalització i explotació de dades al sector públic

set. 28 / 2018

En aquesta sessió es va presentar el cas de transferència entre l’Ajuntament de Sant Feliu, el Centre de Visió per Computador (CVC) i el  Centre d’Estudis Demogràfics (CED) relatiu a la recuperació i difusió dels padrons històrics, així com exemples de pràctiques innovadores de la mà d’ajuntaments, empreses, centres tecnològics, grups de recerca, i entitats que treballen en aquest camp.

Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Neuromàrqueting per a comerços

oct. 26 / 2018

El neuromàrqueting pretén millorar l'eficàcia del màrqueting a partir de la neurociència, i en el comerç tradicional ha esdevingut una via de diferenciació, perquè dota de rellevància personal i de connexió emocional l’experiència de compra.

Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Innovació de producte en cosmètica

nov. 16 / 2018

La perfumeria i la cosmètica és un sector en madur, sòlid i en creixement amb un compromís especial amb la internacionalització i amb la innovació. Els majors reptes de les formulacions són la consistència, l'estabilitat, l'eficàcia i la seguretat, però en aquesta indústria la innovació sobretot es fonamenta en els el canvis en les preferències dels consumidors sobre textures, formats i fragàncies, així com per la recerca de nous nínxols de mercat.

Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Big data al sector sociosanitari

des. 14 / 2018
 
En el sector sociosanitari la incidència del Big Data és rellevant sobretot per la implantació de la Història Clínica Electrònica (EHR), per l’explosió de la genòmica, i  pel fet que la majoria de dades que es generen són no estructurades.
 
Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Smart Food

Mar 29 / 2019

Sol parlar-se de “smart food” per referir-se a aliments que a través de l’aplicació de noves tecnologies milloren la seva aportació nutricional i efecte saludable, preserven la seguretat alimentària i s’adeqüen millor a les preferències i necessitats dels consumidors.

Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Contacte

Parc de Recerca UAB
Edifici Eureka
Campus UAB
08193 Bellaterra

info@hubb30.cat
93 586 89 11