Brunchs d'innovació

Trobades que donen a conèixer les tecnologies més disruptives i com impacten al teixit empresarial i social. Dedicades a línies d’innovació en camps específics que permeten conèixer de primera mà les tendències es configuren en aquell terreny, així com els experts que les protagonitzen.

Dirigides a organitzacions que vulguin innovar de la mà dels agents de recerca del territori.

Programa 2019 de Brunchs d’Innovació

Més informació sobre el format dels Brunchs d'Innovació

Resistència Microbiana

maig 24 / 2019
El flux mundial de persones, productes alimentaris, animals i plantes fa molt permeable la circulació de patògens per vies simultànies. La utilització massiva i indiscriminada d’antibiòtics per combatre’ls provoca el fenomen de la resistència microbiana als antibiòtics (RMA). 
Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Smart Food

Mar 29 / 2019

Sol parlar-se de “smart food” per referir-se a aliments que a través de l’aplicació de noves tecnologies milloren la seva aportació nutricional i efecte saludable, preserven la seguretat alimentària i s’adeqüen millor a les preferències i necessitats dels consumidors.

Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Big data al sector sociosanitari

des. 14 / 2018
 
En el sector sociosanitari la incidència del Big Data és rellevant sobretot per la implantació de la Història Clínica Electrònica (EHR), per l’explosió de la genòmica, i  pel fet que la majoria de dades que es generen són no estructurades.
 
Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Innovació de producte en cosmètica

nov. 16 / 2018

La perfumeria i la cosmètica és un sector en madur, sòlid i en creixement amb un compromís especial amb la internacionalització i amb la innovació. Els majors reptes de les formulacions són la consistència, l'estabilitat, l'eficàcia i la seguretat, però en aquesta indústria la innovació sobretot es fonamenta en els el canvis en les preferències dels consumidors sobre textures, formats i fragàncies, així com per la recerca de nous nínxols de mercat.

Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Neuromàrqueting per a comerços

oct. 26 / 2018

El neuromàrqueting pretén millorar l'eficàcia del màrqueting a partir de la neurociència, i en el comerç tradicional ha esdevingut una via de diferenciació, perquè dota de rellevància personal i de connexió emocional l’experiència de compra.

Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Digitalització i explotació de dades al sector públic

set. 28 / 2018

En aquesta sessió es va presentar el cas de transferència entre l’Ajuntament de Sant Feliu, el Centre de Visió per Computador (CVC) i el  Centre d’Estudis Demogràfics (CED) relatiu a la recuperació i difusió dels padrons històrics, així com exemples de pràctiques innovadores de la mà d’ajuntaments, empreses, centres tecnològics, grups de recerca, i entitats que treballen en aquest camp.

Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Noves solucions de pàckaging per a Aliments frescos

jul. 06 / 2018

Durant la sessió es va presentar el cas de col·laboració entre l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i Carburos Metálicos per al desenvolupament d'un envàs alimentari amb atmosfera de gas. La jornada va aportar debat i exemples de pràctiques innovadores en packaging intel·ligent de la mà d’empreses, centres tecnològics, grups de recerca, consorcis i entitats que treballen en aquest camp.

Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Gestió intel·ligent de residus: Simbiosi industrial

jun 08 / 2018

Durant la sessió es va presentar el cas de transferència entre l'empresa Distiller S.A. i el Centre Tecnològic BIO-GLS sobre tractament de residus i producció de biogàs. També es van aportar exemples d’innovació de la mà d’empreses, consorcis públics, centres tecnològics, entitats i altres grups de recerca.

Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Solucions de mobilitat intel·ligent

maig 11 / 2018

En aquesta sessió es van oferir un recull d’experiències empresarials i institucionals que permeten copsar els avanços tecnològics i socials que s’estan produint en mobilitat sostenible. Es va presentar el cas de transferència entre SEAT i el centre de Visió per Computador i es van aportara exemples d’innovació de la mà d’administracions locals.

Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Sensòrica al servei de la Salut

abr. 20 / 2018

Es va presentar el cas de Devicare, empresa desenvolupadora de solucions innovadores per al diagnòstic, el pronòstic, el tractament i la monitorització de malalties cròniques, i la seva col·laboració amb el Grup de Transductors Químics (GTQ) de l’IMB-CNM (CSIC), que desenvolupa nous transductors bioquímics basats en diferents materials i mètodes d’interacció.

Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Contacte

Parc de Recerca UAB
Edifici Eureka
Campus UAB
08193 Bellaterra

info@hubb30.cat
93 586 89 11