Millorar l'ocupació dels joves amb problemes de salut mental del territori B30

des. 09 / 2019

El Hub B30, la UAB, el Parc de Recerca UAB i el Consell Comarcal del Vallès Occidental han treballat conjuntament els darrers mesos per definir els reptes socials del territori B30. Millorar les possibilitats d’ocupació dels joves amb problemàtiques de salut mental ha estat el primer eix temàtic sobre el qual han definit reptes.

El Hub B30, el Parc de Recerca UAB, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i la UAB, per mitjà de les comunitats orientades a la recerca estratègica (CORES) d’Educació i Ocupabilitat i la de Salut Mental, en els darrers mesos han treballat conjuntament en una nova iniciativa: els Matinals d’innovació social. Han estat diferents jornades temàtiques que, amb la metodologia design thinking, han abordat reptes del territori B30.

Aquests primers matinals d’innovació han tingut com a temàtiques principals la salut mental, els joves i l’ocupació, i han comptat amb la participació de diferents agents del territori. L'objectiu de les jornades ha estat definir reptes sobre joves amb problemes de salut mental i ocupació, com facilitar que aquests joves trobin feina i la puguin mantenir al llarg del temps.

Reptes

La definició de reptes s'ha desenvolupat en dues jornades, seguint la metodologia design thinking. S’han acordat els reptes següents:

  1. Com es pot justificar més inversió per transferir pràctiques exitoses que evitin la sobreprotecció i la pressió social que dificulta la inserció laboral d’aquests joves?
  2. Com s’aconsegueix una major confiança de la societat cap als joves amb problemes de salut mental, que permeti sensibilitzar holísticament el món empresarial i trencar l’estigmatització en el lloc de treball?
  3. Entenent que el suport familiar és un puntal per a la inserció laboral dels joves, com es pot donar més visibilitat als problemes de salut mental per tal que es destinin més recursos a la formació de professionals de l’ensenyament i, així, donar un millor suport a les famílies?
  4. Com es pot fer més accessible la informació sobre recursos i serveis, per facilitar l’accés a les famílies i que aquestes donin un suport adequat en la cerca de feina i en la seva conservació?

Línies de treball complementàries

Ara se seguirà treballant en la definició i solucions als reptes. Paral·lelament, des de la UAB, tenint en compte les necessitats detectades en les sessions de treball, s'abordaran dos línies més, complementàries als reptes:

  1. Aconseguir un grup de joves que doni el seu punt de vista, en primera persona, per tal de captar les problemàtiques i contrastar-les amb la informació recollida pels tècnics que han participat als matinals.
  2. Recollir la informació necessària per definir un catàleg de serveis, oferts per institucions del Vallès Occidental i Oriental, que pugui donar resposta a les necessitats del col·lectiu de persones amb problemes de salut mental.

Fotografies de les jornades