El Hub b30 explora oportunitats de simbiosi industrial

jun 13 / 2018

La innovació aplicada a la gestió intel·ligent dels residus va ser el tema del tercer brunch del Hub b30, que va tenir lloc el divendres 8 de juny a la Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB. L'acte, que va comptar amb una cinquantena d'assistents, va aconseguir reunir a representants d'empreses, administracions i grups de recerca; que van debatre sobre les oportunitats que dóna la simbiosi industrial.

La simbiosi industrial consisteix a identificar i materialitzar sinergies entre activitats industrials que minimitzen elements infrautilitzats o residuals, assolint beneficis econòmics i mediambientals.

Ivan Martínez, vicegerent de Recerca de la UAB, va donar la benvinguda als assistents i va aprofitar per recordar-los que, tot i que el Hub va néixer de la necessitat de la Universitat d'obrir-se a l'entorn i oferir-li les seves capacitats d'R+D+I, la voluntat és que sigui una iniciativa oberta a la qual tothom pugui sumar-se. En aquest sentit, Roser Salvat, coordinadora del Hub b30 a la UAB, va destacar la importància d'haver pogut reunir en una mateixa taula tots els agents del territori. En concret, 15 representants d'empreses, 15 de centres d'investigació, set d'ajuntaments, cinc d'entitats i un membre d'una cooperativa.

Abans d'iniciar el debat, es va presentar un cas d'èxit de transferència tecnològica de l'àmbit de la gestió de recursos entre l'empresa Distiller i el Centre Tecnològic BIO-GLS, que es va materialitzar amb la posada en funcionament d'una planta pilot de producció de biogàs. La instal·lació produeix biogàs, a través d'un procés anaeròbic, que després pot ser utilitzat com a font d'energia en substitució del gas.

En aquest projecte, la participació del grup TECNIO BIO-GLS va ser clau perquè va assessorar l'empresa per poder obtenir un ajut Nucli d'R+D d'ACCIÓ, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa. Agafant aquest exemple, una de les conclusions del brunch d'innovació va ser que el rigor científic que pot aportar la Universitat sigui un valor per ajudar a les empreses a obtenir finançament de les administracions. De totes maneres, Albert Puyuelo, responsable de Desenvolupament de Negoci de Distiller, va afirmar que "sense cap ajut, l'empresa hagués tirat igualment endavant la planta perquè els projectes han de ser viables per si sols".

Saber adaptar-te als tempos i a la metodologia requerida per obtenir un fons públic va ser, per Puyuelo, una de les principals dificultats del projecte. "Moltes vegades la recerca sembla tancada a l'empresa, però si demanes una subvenció, has de tenir clar que hauràs de fer difusió i transferència de coneixement", va concloure el responsable de Negoci de Distiller.

Un altre dels aspectes en els quals la UAB va donar suport en aquest cas de transferència va ser fent un estudi de viabilitat. En aquest sentit, pels assistents al brunch, que els grups de recerca puguin oferir estudis de viabilitat en la fase inicial dels projectes, mantenint la confidencialitat de les empreses, és una aportació interessant que pot oferir la Universitat al teixit empresarial.

Durant el debat, moderat per Eurecat, la demanda més repetida per part de les empreses va ser que hi hagi una finestra única per adreçar-se a les universitats, i que els centres i grups de recerca siguin capaços de cooperar per oferir solucions en xarxa a les empreses. En el cas de la UAB, el vicegerent de Recerca va remarcar que ha de ser el Parc de Recerca i el Hub b30 qui facin de "finestra única".

Com a principal avantatge en el camp de la simbiosi industrial, els participants van destacar la creixent demanda, per part dels consumidors, de productes que facin una gestió responsable dels recursos i siguin respectuosos amb el medi ambient. Com a dificultats, barreres econòmiques i legals, i el difícil que resulta trobar qui pot assumir un residu quan ja s'ha convertit en recurs; la qual cosa obligarà a potenciar el concepte de borsa de subproductes.

Aquesta activitat ha comptat amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).